Nasza droga

Powiew zmian - dla lepszej przyszłości

Knauf Interfer w toku zmian – nasza droga do zerowej emisji

Chcemy sukcesywnie, krok po kroku, czynić nasze przedsiębiorstwo bardziej zrównoważonym. I to wzdłuż całego łańcucha wartości – od zakupu surowców, poprzez obróbkę materiału, aż po utylizację odpadów i dostawy do naszych Klientów.

Jednak zrównoważony rozwój to dla nas więcej niż działania ekonomiczne i ekologiczne. Pragniemy również stworzyć zrównoważone środowisko pracy także dla naszych Pracowników. Aby Knauf Interfer mógł być jeszcze bardziej różnorodnym, socjalnym, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem pracy. Dlatego zdefiniowaliśmy pięć celów zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  • Rozwój z AI: Myślimy długofalowo. Poprzez ciągłe inwestycje i otwartość na innowacje wspieramy rozwój, ponieważ to on jest przyszłością. W ten sposób chcemy zapewnić sukces naszego przedsiębiorstwa.
  • Funkcjonowanie z tradycją: Chcemy nadal gwarantować możliwie najlepszą jakość naszych produktów, aby wykraczać poza oczekiwania naszych Klientów.
  • Planowanie z myślą o przyszłości: Poprzez zoptymalizowane zarządzanie naszymi procesami chcemy krok po kroku obniżyć zapotrzebowanie na energię w przedsiębiorstwie.
  • Praca z perspektywami: Nasi Pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem. Z myślą o nich pragniemy stworzyć bezpieczne i jeszcze lepsze środowisko pracy.
  • Produkcja wolna od emisji: Do 2045 roku zamierzamy stać się przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu i oferować produkty i usługi pozbawione szkodliwego wpływu na środowisko.

Czytaj dalej

Nasza filozofia: Dążymy to tego, by długofalowo spełniać życzenia naszych Klientów, oferując najwyższą jakość i zdrowe środowisko pracy dla naszych Pracowników, a jednocześnie w sposób odpowiedzialny obchodzić się ze środowiskiem naturalnym i energią.

Jak chcemy osiągnąć te cele w dłuższej perspektywie? Poprzez konkretne działania, które będziemy w kolejnych latach sukcesywnie rozbudowywać. Pracujemy nad tym z pełnym zaangażowaniem: dla naszych Klientów, naszych Pracowników i naszego środowiska.

Downloads

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Knauf Interfer Aluminium
Sp. z o.o.
DE

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Knauf Interfer Aluminium
GmbH
DE 

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Knauf Interfer Cold Rolling GmbH
DE  

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Knauf Interfer Stahl Service Center GmbH
DE

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Knauf Interfer Gruppe
DE

Certyfikaty

Code of Conduct

Proszę o kontakt:

Knauf Interfer Sp. z o.o.
ul, Arki Bożka 8
45-411 Opole, Polen
Tel. +48 77 41066-37
Wasza prośba

Dla naszych Klientów

Knauf Interfer stawia życzenia swoich Klientów w centrum wszystkich swoich działań.

 

Dowiedz się więcej

Dla naszego środowiska

Knauf Interfer stawia sobie za cel neutralność klimatyczną.

 

Dowiedz się więcej

Dla naszych Pracowników

Satysfakcja i kwalifikacje Pracowników – nasz klucz do sukcesu.

 

Dowiedz się więcej

„Już sam nasz materiał wyjściowy – czy to stal, czy aluminium – wyróżnia się długoterminową trwałością i w stu procentach nadaje się do recyklingu“.
dr. Kay Oppat (CTO)
Dla naszych Klientów

Jakość z nowej perspektywy

Możemy być z siebie zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowoleni są nasi klienci!

Dla naszych Klientów gwarantujemy możliwie najlepszą jakość naszych produktów. Ich życzenia są dla nas priorytetem. Dlatego przechodzimy do ofensywy. Poprzez inwestycje i otwartości na innowacje chcemy być jeszcze bardziej konkurencyjni i wyróżniać się na tle konkurencji.

Inwestujemy w nowe technologie, odważnie korzystając z możliwości, jakie niesie z sobą cyfryzacja. Przy użyciu sztucznej inteligencji przeprowadzamy optymalizacje naszych procesów produkcyjnych. Coraz częściej udaje nam się wypracować rozwiązania techniczne pozwalające na automatyzację procesów i odciążenie naszych Pracowników.

Chcemy być zawsze o krok do przodu. Z tego względu dostosowujemy naszą ofertę produktową do aktualnej sytuacji na rynku. Aby móc produkować w sposób jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska i zjednać sobie jeszcze liczniejsze grono Klientów, ciągle zwiększamy naszą elektromobilność.

Czytaj dalej

Planujemy również z wyprzedzeniem działania wzdłuż całego łańcucha wartości. W pierwszej kolejności podzieliliśmy nasze przedsiębiorstwo na obszary: Holding, Business Unit Steel oraz Business Unit Aluminium, dostosowując w sposób indywidualny i ukierunkowany wewnętrzne procesy do potrzeb naszych Klientów.

Podczas zakupu materiałów stawiamy na ustrukturyzowane zarządzanie dostawcami, co umożliwia kontrolę jakości dostarczanych produktów oraz ich zgodności z określonymi wymogami. Planujemy zoptymalizować nasze energochłonne procesy obróbki stali , tak aby zwiększyć ich wydajność. Ponadto zwracamy uwagę na zrównoważoną sieć dróg komunikacyjnych w przedsiębiorstwie oraz taki sposób dostawy, który pozwala chronić zasoby.

Nasz cel: Neutralność klimatyczna do 2045 roku

Pobierz Raport zrównoważonego rozwoju
Dla naszego środowiska

Nasza misja: Zerowa emisja!

Dążymy do obniżenia zapotrzebowania na energię, aby do 2045 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

Mamy do tego optymalne warunki: stal jest jednym z najczęściej poddawanych recyklingowi materiałów na świecie. Można ją wykorzystywać ponownie dowolną ilość razy. Lecz mimo to, podczas wytwarzania i dystrybucji naszych produktów powstają emisje, które stanowią obciążenie dla środowiska. Naszym celem jest ograniczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa i osiągnięcie całkowitej neutralności węglowej do roku 2045.

Dlatego musimy w bardziej zrównoważony sposób obchodzić się z zasobami. Konsekwentnie przełamujemy dotychczasowe struktury – od wykorzystania surowców po recykling. Podczas obróbki odpowiedzialnie podchodzimy do wpływu na środowisko stosowanych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych oraz chemikaliów. Restrukturyzacja procesów, na przykład przebudowa procesu odtłuszczania w strefie walcowania na zimno, daje możliwość dalszego obniżenia emisji CO2. Dodatkowo, już teraz korzystamy z ekologicznych źródeł energii, aby ograniczyć wpływ produkcji na klimat.

Obraliśmy też nowy kurs w dziedzinie logistyki. Poprzez bardziej efektywne drogi transportu i zastosowanie elektrycznych wózków widłowych w intralogistyce obniżamy zużycie energii oraz ekspozycję naszych Pracowników na szkodliwe substancje. Przejście na elektromobilność jest krokiem w stronę redukcji emisji do zera. Z kolei nowe koncepcje ogrzewania regulują zapotrzebowanie na energię w naszych zakładach. Wykorzystanie ciepła odlotowego powstałego podczas naszych procesów produkcyjnych pozwala wytwarzać ciepło w sposób zrównoważony.

Czytaj dalej

W spedycji w pełni wykorzystujemy możliwości naszych przewoźników, aby zminimalizować ilość przejazdów. Dodatkowo, dokonaliśmy standaryzacji opakowań naszych produktów, co pozwala na dodatkowe oszczędności materiału. Wszystkie odpady z naszej produkcji są poddawane recyklingowi lub przepisowej utylizacji. Te małe kroki sukcesywnie przybliżają nas do celu, umożliwiając długoterminową oszczędność energii i długofalowe ograniczenie emisji.

ISO? IATF? Dla nas więcej niż certyfikaty.

Przejdź do certyfikatów
„Zrównoważony rozwój oznacza dla nad również uczciwe warunki pracy u naszych partnerów i dostawców. Chcemy to zagwarantować naszym Kodeksem Postępowania - Code of Conduct“.
dr. Carsten G. Gast (CEO / CFO)
Dla naszych Pracowników

Dobra praca? Tak, z całą pewnością!

Naszym kluczem do sukcesu są zadowoleni i wykwalifikowani Pracownicy.

Dzięki naszym Pracownikom nasze przedsiębiorstwo może stale się rozwijać. Jesteśmy silni, ponieważ działamy razem. Dlatego właśnie chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki pracy. Z myślą o długoterminowej współpracy.

Ich bezpieczeństwo jest bliskie naszym sercom.
Dlatego nadajemy standardom bezpieczeństwa najwyższy priorytet – pozwala to zapobiec wypadkom i urazom przy pracy. Zatrudniamy inspektorów BHP oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pracy. A przy tym kontrolujemy procesy, obniżając ryzyko ekspozycji na substancje szkodliwe. Automatyzacja procesów roboczych służy odciążeniu naszych Pracowników.

Ich kompetencje są naszą siłą.
Aktywnie wspieramy naszych Pracowników w stałym podnoszeniu kwalifikacji. Obszerna oferta szkoleń daje szansę ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych. Niezmiernie ważne jest także stworzenie możliwości rozwoju dla młodej kadry. Ściśle współpracujemy ze szkołami i uczelniami, umożliwiając uczniom, stażystom i studentom zdobycie technicznego wykształcenia. działania ten sposób tworzymy nie tylko długoterminowe perspektywy dla naszego przedsiębiorstwa, lecz także kształtujemy zawodową przyszłość naszych Pracowników.

Czytaj dalej

Różnorodność na wszystkich poziomach.
Różnorodność jest w Knauf Interfer sprawą oczywistą. Zatrudniamy osoby różnych narodowości i płci, różnego wyznania, osoby zdrowe i z niepełnosprawnościami. U nas wszyscy mają takie same możliwości. Nasze credo: Mówimy NIE wszelkim przejawom dyskryminacji.

Praca w Knauf Interfer opłaca się.
Nasi Pracownicy osiągają znakomite wyniki. Ten wysiłek należy docenić – pozwalają na to struktury wynagrodzeń chronione układami zbiorowymi. Wdrożyliśmy także elastyczne modele czasu pracy, które stale udoskonalamy. Dodatkowo, poprzez liczne eventy i ofertę rekreacyjną dla naszych Pracowników dbamy, aby zasada „work-life balance” nie była tylko pustym hasłem.