Wizja

Działamy...

…przedsiębiorczo!

Ponieważ swoim działaniem i swoimi decyzjami każdy z nas przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa i zapewnienia naszej wspólnej przyszłości. Nasze myśli i działania wykraczają poza pojedyncze zakłady i jednostki operacyjne - każda czynność koncentruje się na całościowym wyniku. Nakłady muszą być współmierne do wielkości zysku. Wspieramy procesy zmian, aby stale ulepszać ofertę usług dla naszych Klientów poprzez innowacje.

... odpowiedzialnie!

Ponieważ traktujemy odpowiedzialnie ludzi, wartości przedsiębiorstwa i zasoby. Podejmując decyzje liczymy się z ich konsekwencjami. Sprawdzamy i optymalizujemy procesy - jeśli jest to konieczne i zasadne. Pozostajemy wierni podjętym decyzjom, realizując je na własną odpowiedzialność i w sposób ukierunkowany na rozwiązania. W ten sposób wyrażamy naszą odpowiedzialność za przedsiębiorstwo jako całość.

... z szacunkiem!

Ponieważ okazujemy sobie oraz zewnętrznym partnerom wzajemne poszanowanie, zaufanie oraz szczerość. Jesteśmy otwarci na krytykę i przestrzegamy zasad konstruktywnej krytyki wobec innych. W poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań wymieniamy się ukierunkowanymi opiniami i poglądami.

Kontakt

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Niemcy

Proszę o kontakt:
Knauf Interfer Sp. z o.o.
ul, Arki Bożka 8
45-411 Opole, Polen
Tel. +48 77 41066-37
Wasza prośba