OWH

OWH

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Knauf Interfer Aluminium Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Knauf Interfer Aluminium Sp. z o.o. są dostępne do pobrania tutaj: Niemiecki / Polska

Ogólne Warunki Zakupu Knauf Interfer Aluminium Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Zakupów Knauf Interfer Aluminium Sp. z o.o. są dostępne do pobrania tutaj: Niemiecki / Polska

Kontakt

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Niemcy

Proszę o kontakt:
Knauf Interfer Sp. z o.o.
ul, Arki Bożka 8
45-411 Opole, Polen
Tel. +48 77 41066-37
Wasza prośba