Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie prywatności

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

Informacje ogólne

Poniższe informacje wyjaśniają, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi w momencie, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe stanowią wszelkie dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje o ochronie danych zostały zawarte w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Dane na naszej stronie internetowej są przetwarzane przez administratora strony, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze Państwa dane są gromadzone dzięki przekazaniu ich przez Państwa. Może to dotyczyć np. danych, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne w trakcie korzystania z naszej strony internetowej. Dotyczy to przede wszystkich danych technicznych (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Rejestrowanie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest rejestrowana w celu poprawnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności w sieci.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu , dla jakiego Państwa dane osobowe zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.  W tym celu oraz w przypadku innych pytań na temat ochrony danych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Dodatkowo mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia informatyczne do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej Państwa aktywność może zostać poddana analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności w sieci jest zazwyczaj anonimowa; dany model zachowania w Internecie nie może zostać przypisany do konkretnej osoby. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej analizy lub zapobiec jej rezygnując z korzystania z konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się przeprowadzeniu takiej analizy. O możliwościach sprzeciwu informujemy Państwa w oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Chronimy Państwa dane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane, które pozwalają Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy.Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) wiąże się z ryzykiem ze względu na luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Niemcy

Zarząd
Carsten G. Gast (Prezes), Domenico Marino, Dr. Kay Oppat

Telefon: +49 201 8317-0
E-Mail: info(at)knauf-interfer.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail i inne).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów w zakresie przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą mailową na adres optout(at)knauf-interfer.de. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach związanych z ochroną danych jest inspektor ochrony danych właściwy dla kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych jak również dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania lub udostępniania osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy (z wykorzystaniem powszechnie stosowanego, nadającego się do przetwarzania komputerowego formatu). Jeśli żądają Państwo, by dane zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu wyszukiwarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po ikonie kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, ich pochodzenia jak i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy dla naszego przedsiębiorstwa inspektora ochrony danych.

AGAD Service GmbH
Dr. Nils Helmke
Zewnętrzny inspektor ochrony danych
Waldring 43-47
44789 Bochum
Niemcy

Telefon: +49 234 282 533-0
E-Mail: datenschutz(at)agad.de

4. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu skasowania ich przez Państwa. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookies i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookies lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookies, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub udostepnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania plików cookies w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane będą inne pliki cookies (np. cookies służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), wówczas zostaną one omówione osobno w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:

  • rodzaj przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL poprzednio odwiedzanej strony
  • nazwa hosta komputera mającego dostęp
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Podstawę dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego Państwa dane z formularza zapytań, w tym Państwa dane kontaktowe, są zapisywane u nas w celu opracowania zapytania oraz na potrzeby ewentualnych pytań uzupełniających. Powyższych danych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą mailową na adres optout(at)knauf-interfer.de. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Dane kontaktowe wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Powyższe nie narusza bezwzględnie obowiązujących postanowień prawnych – w szczególności okresów przechowywania.

5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMA

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji analizy sieci Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej zazwyczaj przekazywane są na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookies usługi Google Analytics odbywa się w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Właściciel strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i swoich reklam.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki niej Google skróci Państwa adres IP w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje, aby analizować korzystanie z tej strony przez Państwa, sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej i świadczyć wobec operatora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach systemu Google Analytics nie jest łączony przez firmę Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej może być ograniczone. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google generowanych przez ciasteczka, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej informacji (w tym Państwa adresu IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google w drodze pobrania i instalacji dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zablokować gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin na tej strony internetowej: Deaktywowanie Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę o powierzenie przetwarzania danych i wdrażamy w pełni surowe wymagania niemieckich organów ds. ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby odwiedzającej stronę internetową. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Brak zgody na gromadzenie danych”.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

OpenStreetMap

Integrujemy mapy usługi "OpenStreetMap" (https://www.openstreetmap.org), które są oferowane przez fundację OpenStreetMap (OSMF) na podstawie otwartej bazy danych Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL). Oświadczenie o polityce prywatności: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą OpenStreetMap wykorzystuje dane użytkowników wyłącznie w celu wyświetlania funkcji mapy i buforowania wybranych ustawień. Dane te mogą obejmować między innymi adresy IP użytkowników i dane o lokalizacji, ale nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle jako część ustawień urządzenia mobilnego).