Odpowiedzialność

Filozofia przedsiębiorstwa

Jako przedsiębiorstwo niezależne możemy działać swobodnie i niebiurokratycznie, a przede wszystkim w sposób zawsze ukierunkowany na naszych Klientów.

Życzenia naszych klientów z branży przemysłowej i motoryzacyjnej znajdują się w centrum naszych działań, ponieważ tylko w ten sposób możemy rozwijać się w naszych kluczowych obszarach i tym samym zabezpieczyć przyszłość naszych pracowników1 w naszych zakładach. Filozofia ta znajduje również odzwierciedlenie w naszej strukturze korporacyjnej, obejmującej spółkę holdingową, jednostkę biznesową Stal oraz jednostkę biznesową Aluminium, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb naszych klientów i działają niezależnie we wszystkich lokalizacjach.

Sukces naszego przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji, np. w sieć obsługi naszych klientów, optymalizację procesów, technologię maszyn, edukację lub logistykę, aby stworzyć podstawę wydajności ekonomicznej i satysfakcji klientów.

Nasza opierająca się na wartościach kultura korporacyjna, która łączy w sobie swobodęprzedsiębiorczości z otwartym, ukierunkowanym i przede wszystkim opartym na szacunku zarządzaniem, czyni z nas kompetentnego partnera. Przywiązujemy najwyższą wagę do niezawodnie wysokich standardów jakości, możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy i wspierania naszych pracowników, a także starannego obchodzenia się ze środowiskiem i energią. Każdy z tych celów jest dla nas równie ważny.

Gwarantujemy najwyższą jakość

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy nasi klienci są zadowoleni! Dlatego też zapewnienie stałej, wysokiej jakości naszych produktów i usług ma najwyższy priorytet. Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań naszych zleceniodawców. Wdrażamy je zgodnie z obowiązującymi normami i pod stałą kontrolą w gotowych, szytych na miarę rozwiązaniach najwyższej jakości. Każdy pracownik przyczynia się do jakości naszych produktów i usług poprzez swoje osobiste osiągnięcia. Jesteśmy z tego dumni.

Zapewniamy pracę i chronimy naszych pracowników

Jednym z nadrzędnym celów naszego działania jest zapewnienie przyszłości pracownikom i przedsiębiorstwu. Za tym opowiadamy się z pasją i zaangażowaniem, w zespole wraz ze wszystkimi pracownikami. Załoga jest czynnikiem decydującym o naszym sukcesie. Jej kompetencje i doświadczenie, a przede wszystkim duża motywacja czynią nas silnymi. Dlatego dbamy o maksymalne bezpieczeństwo pracy i kompleksową opiekę zdrowotną. Ukierunkowane kształcenie i szkolenia są równie istotne jak działania techniczne lub organizacyjne w celu zapewnienia najlepszych warunków pracy i maksymalnego bezpieczeństwa pracy.

Polityka na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Zapewniamy, że wszystkie odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia są przez nas realizowane na wyższym poziomie niż wymagany.
  • Nasi pracownicy są dla nas szczególnie ważni! Poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz środki ochrony indywidualnej gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.
  • Kadra zarządzająca jest kompetentna i bezpośrednio odpowiedzialna w swoich obszarach za bezpieczeństwo pracy i zdrowie zarówno swoich pracowników, jak i osób trzecich. Powinna ona stanowić wzór postępowania dla pracowników i motywować ich do maksymalnego bezpieczeństwa pracy.
  • Oczekujemy, aby wszyscy pracownicy przejęli odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a dotyczy to zarówno własnego bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa osób i urządzeń, z którymi pracujemy.
  • Konsekwentnie analizujemy okoliczności, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do wypadku w miejscu pracy. Wdrażamy działania naprawcze/korygujące. Ponieważ: Wypadki nie są nigdy przypadkami i są sprzeczne z naszą filozofią przedsiębiorstwa.

Pracujemy długofalowo

Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw niezależnych w zakresie produkcji, dystrybucji i obróbki produktów ze stali i aluminium przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. Nasza polityka na rzecz ochrony środowiska ma pomóc w uświadomieniu sobie naszej odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie zasobów naturalnych w naszym codziennym działaniu.

Surowce, które sprowadzamy poprzez sieć międzynarodową global, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem recyklingu. Stal i aluminium od wielu dziesięcioleci należą do najważniejszych i najprzyjaźniejszych dla środowiska materiałów w wielu branżach i obszarach zastosowań. Produkty ze stali i aluminium stały się integralną i nieodłączną częścią naszego życia. Dlatego naszym obowiązkiem jest odpowiedzialna produkcja i obróbka dalsza.

Redukujemy nasze zużycie energii

W ramach systemu zarządzania jakością stale pracujemy nad tym, aby oszczędzać energię i surowce oraz zminimalizować emisje i odpady. Ochronę naszych zasobów naturalnych postrzegamy jako wspólne zadanie, w które włączamy naszych dostawców i partnerów, podobnie jak każdego pojedynczego pracownika.

Dzięki nowoczesnym maszynom wykorzystującym najnowszą technologię stosujemy innowacyjne metody uszlachetniania i obróbki. Dodatkowo dynamiczne koncepcje logistyczne nie tylko wnoszą wkład do energooszczędnego procesu produkcji i dystrybucji z możliwie najmniejszym wpływem na przyrodę i środowisko naturalne, lecz również do konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania Grupy Knauf Interfer Gruppe znajdą Państwo tutaj lub w zakładce Serwis / Do pobrania.

1Uwaga:
W treści dokumentu posłużyliśmy się w przeważającej mierze formą rodzaju męskiego, która odnosi się również do formy żeńskiej i innej w odniesieniu do wszystkich nazw zawodów, tytułów określających wykształcenie oraz innych określeń. Postanowiliśmy opowiedzieć się za czytelnością tekstu.

 

Kontakt

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Niemcy

Proszę o kontakt:
Knauf Interfer Sp. z o.o.
ul, Arki Bożka 8
45-411 Opole, Polen
Tel. +48 77 41066-37
Wasza prośba