Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Als een onafhankelijk bedrijf kunnen we vrij en onbureaucratisch maar vooral altijd in het belang van onze klanten handelen.

De wensen van onze klanten staan centraal in onze activiteiten, want alleen zo kunnen we groeien in onze kerngebieden en zo de toekomst van onze medewerkers op onze locaties veiligstellen. Deze filosofie komt ook tot uiting in onze bedrijfsstructuur die individueel zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten en op verschillende locaties opereren.

Het succes van onze onderneming is bepalend voor toekomstige investeringen, bijvoorbeeld in interfaces met onze klanten, procesoptimalisatie, machinetechniek, opleiding of logistiek, zodat een langdurige basis voor economische efficiëntie en klanttevredenheid wordt gecreëerd.

Onze waardegerichte bedrijfscultuur, die ondernemingsvrijheid combineert met open, doelgericht en vooral waarderend leiderschap, maakt ons tot een competente partner. Wij hechten veel belang aan betrouwbaar hoge kwaliteitsnormen, het hoogst mogelijke niveau van gezondheid en veiligheid op het werk en de bevordering van onze medewerkers, evenals aan een zorgvuldig gebruik van het milieu en de energie. Elk van deze doelstellingen is voor ons even belangrijk.

Wij garanderen de hoogste kwaliteit

Wij zijn pas tevreden als onze klanten tevreden zijn! Daarom heeft het waarborgen van de continu hoge kwaliteit van onze producten en diensten de hoogste prioriteit. Wij erkennen de verwachtingen van onze klanten. Wij zetten deze om in afgewerkte, op maat gemaakte oplossingen van de hoogste kwaliteit en uitmuntendheid, in overeenstemming met alle geldende normen en onder permanente controle. Elke medewerker draagt bij aan de kwaliteit van onze producten en diensten door zijn of haar persoonlijke prestaties. Daar zijn we trots op.

We beveiligen het werk en beschermen onze medewerkers

Het veiligstellen van de toekomst voor de medewerkers en het bedrijf is een van de hoogste doelen van onze acties. Wij zetten ons hier met passie en toewijding voor in, als een team met alle medewerkers. Omdat het personeel onze succesfactor is. Hun competentie en ervaring, maar vooral hun hoge motivatie maken ons sterk. Daarom zorgen we voor het hoogst mogelijke niveau van veiligheid op het werk en uitgebreide gezondheidszorg. Doelgerichte opleiding en bijscholing zijn net zo belangrijk als technische of organisatorische maatregelen voor de beste arbeidsomstandigheden en maximale veiligheid op het werk.

We werken duurzaam

Als een van de toonaangevende, van de fabriek onafhankelijke bedrijven in de productie, distributie en verwerking van staal- en aluminiumproducten zijn duurzaamheid en een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor ons van groot belang. Ons milieubeleid is bedoeld om ons bewust te maken van onze verantwoordelijkheid om de natuurlijke hulpbronnen in onze dagelijkse activiteiten te beschermen en te behouden.

De grondstoffen, die wij wereldwijd via een internationaal netwerk inkopen, worden gekenmerkt door een hoog recyclingpercentage. Al vele decennia behoren staal en aluminium tot de belangrijkste en meest milieuvriendelijke materialen in een breed scala van industrieën en toepassingsgebieden. Producten van staal en aluminium zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Verantwoordelijke productie en verdere verwerking is daarom een verplichting voor ons.

Milieubeleid

  • We bepalen - indien mogelijk vooraf - de milieueffecten van onze processen en monitoren en evalueren deze continu. We werken voortdurend aan het verminderen van het verbruik van hulpbronnen en energie en aan het minimaliseren van emissies en afval om zo bij te dragen aan de bescherming van het milieu.
  • Bij de inkoop van grondstoffen en hulpstoffen en investeringen geven we de voorkeur aan de milieuvriendelijkere alternatieven, rekening houdend met de economische eisen. Wij betrekken alle leveranciers en contractuele partners van ons bedrijf bij onze inspanningen om het milieu beter te beschermen.
  • Wij bevorderen het milieubewustzijn en de milieuverantwoordelijkheid van alle medewerkers en alle personen die in opdracht van ons actief zijn en zorgen ervoor dat opleidingen, trainingen en bijscholingen op milieurelevante gebieden worden aangeboden.
  • Naast de vanzelfsprekende naleving van alle milieurelevante wettelijke voorschriften en milieunormen in het kader van de continue verbetering, streven we er niet alleen naar om de voorgeschreven grenswaarden na te leven, maar ook om er onder te komen.
  • Wij voeren een open en constructieve dialoog, zowel binnen het bedrijf als met geïnteresseerde partijen, over de uitdagingen van een milieuvriendelijke productie en geven regelmatig informatie over de status van de milieubescherming en nieuwe doelstellingen binnen het bedrijf.

We verminderen ons energieverbruik

In het kader van een energiemanagementsysteem werken we voortdurend aan het besparen van hulpbronnen zoals energie en grondstoffen en aan het verminderen van emissies en afval. Wij zien de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen als een gezamenlijke taak waarbij wij onze leveranciers en partners en elke individuele werknemer betrekken.

Met een ultramodern machinepark, innovatieve processen voor afwerking en oppervlaktebehandeling en dynamische logistieke concepten dragen we niet alleen bij aan een energiezuinig productie- en distributieproces met zo min mogelijk impact op de natuur en het milieu, maar ook aan de concurrentiekracht van ons bedrijf en onze klanten.

Gedragscode

De Gedragscode van de Knauf Interfer Groep vindt u hier of in het Service / Download gedeelte.