Onze weg

Frisse wind voor de toekomst

Knauf Interfer toont initiatief – onze weg naar een groene toekomst

We willen onze onderneming stapje voor stapje duurzamer maken. En wel in het hele trjaject – van de inkoop van grondstoffen tot de verwerking tot aan de afvalverwerking en de levering aan onze klanten.

Maar duurzaamheid betekent voor ons meer dan economisch en ecologisch handelen. Ook voor onze werknemers willen we een duurzame werkomgeving creëren. Knauf Interfer moet nog diverser, socialer, veiliger en aantrekkelijker worden. Daarom hebben we vijf doelen vastgelegd die overeenstemmen met de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

  • Groei met KI: wij denken op de lange termijn: door continue investeringen en een omgeving die innovatie bevordert creëren wij groei die toekomst heeft. Op die manier willen wij het succes van onze onderneming waarborgen.
  • Functionaliteit met traditie: wij willen de best mogelijke kwaliteit van onze producten blijven waarborgen om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.
  • Planning met visie: door een verbeterd management van onze processen willen we onze energiebehoefte stap voor stap verlagen.
  • Werken met perspectief: onze werknemers zijn ons hoogste goed. Voor hen willen wij een veilige en nog betere werkomgeving creëren.
  • Productie zonder emissie: voor 2045 willen wij een klimaatneutrale onderneming worden en alle producten en diensten aanbieden zonder het klimaat te beïnvloeden.

Verder lezen

Onze filosofie: wij willen duurzaam voldoen aan de wensen van onze klanten en daarbij maximale kwaliteit, een beschermde werkomgeving voor onze werknemers en een zorgzame omgang met milieu en energie waarborgen.

Hoe willen wij deze doelstellingen op de lange termijn bereiken? Door concrete maatregelen die we in de toekomst steeds verder uitbreiden. Daaraan werken wij zeer daadkrachtig: voor onze klanten, onze werknemers en ons milieu.

Downloads

Duurzaamheidverslag 2021
Knauf Interfer Aluminium
Sp. z o.o.
DE

Duurzaamheidverslag 2021
Knauf Interfer Aluminium
GmbH
DE

Duurzaamheidverslag 2021
Knauf Interfer Cold Rolling GmbH
DE 

Dursaamheidsverlag 2021
Knauf Interfer Stahl Service Center GmbH
DE

Dursaamheidsverlag 2021
Knauf Interfer Gruppe
DE

Certificaten

Code of Conduct

Contact

Naar het contactfomulier

Knauf Interfer SE
Kiffward 34
47138 Duisburg
Germany
Tel. +49 203 45669-0

Voor onze klanten

Knauf Interfer plaatst de wensen van zijn klanten in het middelpunt van zijn optreden.

Meer informatie

Voor ons milieu

Knauf Interfer heeft zich ten doel gesteld om klimaatneutraal te worden.

Meer informatie

Voor onze werknemers

Tevreden en gekwalificeerde werknemers – de sleutel tot succes.

Meer informatie

“Als je alleen al kijkt naar ons basismateriaal, of het nu staal is of aluminium, het is allemaal gekenmerkt door een zeer lange levensduur en voor honderd procent recyclebaar.”
Dr. Kay Oppat (CTO)
Voor onze klanten

Kwaliteit met nieuwe focus

Wij zijn pas tevreden wanneer onze klanten tevreden zijn!

Voor onze klanten garanderen wij de hoogst mogelijke kwaliteit van onze producten. Hun wensen zijn voor ons de eerste prioriteit. Daarvoor gaan wij door dik en dun. Door investeringen en een omgeving die innovatie bevordert willen we nog competitiever worden en ons onderscheiden van de concurrentie.

Wij investeren in nieuwe technologieën en maken slim gebruik van de digitalisering. Met de toepassing van kunstmatige intelligentie optimaliseren we onze productieprocessen. We vinden steeds vaker technische oplossingen die processen automatiseren en onze werknemers ontlasten.

We willen altijd een stapje voor zijn. Daarom passen we ons productassortiment aan aan de actuele marktontwikkelingen. Om onze producten milieuvriendelijker te produceren en nog meer klanten enthousiast te krijgen voor onze onderneming bouwen we verder aan onze elektromobiliteit.

Verder lezen

Bovendien denken we goed na over ons optreden voor wat de hele waardeketen betreft. Als eerste maatregel hebben we onze onderneming ingedeeld in de segmenten Holding, Business Unit Steel en Business Unit Aluminium, en op die manier interne processen individueel en doelgericht aangepast aan de behoeften van onze klanten.

Bij de aanschaf van materiaal kijken we naar een gestructureerd leveranciersmanagement dat de kwaliteit en eisen aan de geleverde producten controleert. Onze energie-intensieve staalbewerking willen we zo optimaliseren dat deze efficiënter wordt. Bovendien letten we op duurzame korte wegen binnen de onderneming en een levering die zuinig omgaat met resources.

Ons doel: klimaatneutraal voor 2045

Download Duurzaamheidsverslag
Voor ons milieu

Onze missie: 0 emissie

We willen onze behoefte aan energie terugbrengen en voor 2045 klimaatneutraal worden.

Daarvoor hebben we de optimale voorwaarden: staal is een van de meest gerecyclede materialen ter wereld. Het kan onbeperkt hergebruikt worden. Desalniettemin zorgen de bewerking en de distributie van onze producten voor uitstoot die het klimaat belast. Ons doel is om onze CO2-voetafdruk te reduceren en voor 2045 een volledig klimaatneutrale onderneming te worden.

Daarom moeten wij duurzamer omgaan met onze resources. Van de grondstoffeninzet tot aan de recycling pakken wij de structuren aan. In de bewerking gaan wij verantwoord om met de door de inzet van hulp- en bedrijfsstoffen en chemicaliën veroorzaakte invloed op het milieu. De herstructurering van processen zoals het ombouwen van de ontvetting bij het koudwalsen helpt ons bij de verdere besparing van CO2. Bovendien maken we al gebruik van groene stroom om het effect van de productie op het klimaat te verminderen.

Ook qua logistiek bewandelen we nieuwe wegen. Door effectievere transportwegen en de inzet van elektrische heftrucks bij de intralogistiek reduceren we het energieverbruik en de belasting door schadelijke stoffen voor onze werknemers. Overstappen op elektromobiliteit draagt ertoe bij om onze uitstoot terug te brengen tot nul. Nieuwe verwarmingsconcepten reguleren de energiebehoefte bij onze vestigingen. Wat ons helpt om duurzaam warmte te genereren is gebruik te maken van de restwarmte die bij onze arbeidsprocessen ontstaat.

Verder lezen

Bij de distributie benutten we de volledige capaciteit van onze expediteurs om ritten te verminderen. Bovendien hebben we de verpakkingen van onze producten gestandaardiseerd waardoor we eveneens materiaal besparen. Al het afval dat bij onze productie ontstaat wordt gerecycled of professioneel afgevoerd. Allemaal losse bouwstenen die ons dichter bij ons doel brengen en op de lange termijn energie en emissie besparen.

ISO? IATF? Dat zijn voor ons niet slechts certificaten.

Naar de certificaten
“Duurzaamheid betekent voor ons ook eerlijke arbeidsomstandigheden bij onze partners en leveranciers. Met onze Code of Conduct willen we hieraan bijdragen.”
Dr. Carsten G. Gast (CEO / CFO)
Voor onze werknemers

Goed werk? Uiteraard, en ook veilig!

Voor ons zijn tevreden en gekwalificeerde werknemers de sleutel tot succes.

Onze onderneming groeit door onze werknemers. Alleen samen zijn we sterk. Daarom willen we hen de best mogelijke arbeidsomstandigheden bieden. Voor een duurzame samenwerking.

We hechten veel waarde aan hun veiligheid.
Daarom zijn veiligheidsstandaards voor ons de hoogste prioriteit – we vermijden daardoor ongevallen en werkgerelateerd letsel. Daarvoor hebben we veiligheidsfunctionarissen en experts voor veilig werken in dienst. Bovendien controleren we onze processen om bijvoorbeeld het risico van belasting door schadelijke stoffen te reduceren. Geautomatiseerde stappen in het arbeidsproces dienen ter ontlasting van onze werknemers.

Hun vakbekwaamheid is onze kracht.
Wij bevorderen de kwalificatie van onze werknemers. Door de diverse scholingen die wij aanbieden hebben onze werknemers de kans zich op hun terrein continu verder te ontwikkelen. Ook het bevorderen van jong talent speelt bij ons een grote rol. Wij werken nauw samen met scholen en hogescholen om voor scholieren, leerlingen in het beroepsonderwijs en werkstudenten een technische opleiding mogelijk te maken. Op die manier creëren we niet alleen perspectieven op de lange termijn voor onze onderneming, maar ook voor de professionele toekomst van onze werknemers.

Verder lezen

Veelzijdig op alle fronten.
Diversiteit is bij Knauf Interfer een vanzelfsprekendheid. Wij hebben werknemers uit verschillende landen, van verschillende geslachten en godsdiensten, met en zonder handicap in dienst. Bij ons heeft iedereen dezelfde mogelijkheden. Ons credo luidt: discriminatie is voor ons taboe.

Werken bij Knauf Interfer is de moeite waard.
Onze werknemers leveren goede prestaties. Deze moeite moet beloond worden – dat wordt bereikt door salarissen die in cao’s zijn geregeld. Maar ook door onze flexibele werktijdmodellen die we blijven verbeteren. Daarnaast willen we nog meer evenementen en recreatieve mogelijkheden voor onze werknemers scheppen, die een goede work-life-balance mogelijk maken.