Missieverklaring

Onze acties zijn ...

... ondernemend!

Want met hun acties en beslissingen levert elk individu een bijdrage aan het verhogen van de waarde van het bedrijf en stelt het onze gezamenlijke toekomst veilig. Daarbij denken en handelen we over de grenzen van locaties en business units heen - het totale resultaat van de onderneming staat centraal bij elke activiteit. Inspanning en resultaat moeten in een passende relatie staan. Wij ondersteunen veranderingsprocessen om ons dienstenaanbod voor onze klanten voortdurend te verbeteren door middel van innovatie.

... verantwoordelijk!

Omdat we op verantwoorde wijze omgaan met mensen, bedrijfswaarden en middelen; bij onze beslissingen houden we rekening met de gevolgen. We onderzoeken de processen en optimaliseren ze - indien nodig en zinvol. Wij staan achter besluiten die zijn genomen en voeren deze zelfstandig en oplossingsgericht uit. Op deze manier tonen we onze verantwoordelijkheid voor het bedrijf als geheel.

... waarderend!

Want onze omgang met elkaar en met externe partners kenmerkt zich door wederzijds respect, vertrouwen en eerlijkheid. We staan open voor kritiek en drukken het constructief uit. In de zoektocht naar de beste oplossing wisselen we gericht standpunten en meningen uit om tot een goed resultaat te komen. Daarmee zijn we bindend in onze omgang met elkaar en in de uitvoering van de resultaten.

Contact

Klik here.
We kijken uit naar
uw aanvraag.